Kdo jsme?

Jsme školské zařízení zřizované MŠMT ČR. Cílem naší činnosti je pomoc při řešení výchovných problémů rodičům (výchovným zástupcům) a jejich dětem. 

Formy podpory sahají od ambulantní spolupráce po pobyty nařízené soudem (viz nabíka v horní části stránky).

Non-stop kontakt: 542 518 518778 543 075


Provoz našeho zařízení není zásadně omezen v souvislosti s nouzovým stavem a následnými opatřeními vyhlášenými vládou ČR. Je však potřeba užívat ochranných prostředků a dbát zvýšeně hygienických pravidel.  

Od školního roku 2020/21 nabízíme možnost pobytů na žádost osoby odpovědné za výchovu. Jde o pobyt dítěte založený na smlouvě v trvání zpravidla dva měsíce. Více informací v aktualitách.