Aktuality

Konference na téma: Patologie jako součást pomáhajících profesí

Patologie není jen tím, s čím se setkáváme u svých klientů, ale také součást nás samých. Socratova výzva Poznej sám sebe jistě platí nejen pro objevování našich plusů, ale také pro poznávání vlastních temných stránek, které rovněž vstupují do naší práce a do celého našeho života. Cesta ke zmírnění jejich negativního vlivu začíná uvědoměním.

Přednášet budou: P.Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., PhDr. Zdeněk Papoušek, Doc. PhDr. Albín Škoviera, CSc., MUDr. Marian Koranda

Číst aktualitu