Reference

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat panu Mgr. Petru Pivodovi za jeho přístup, jasná řešení našeho problému a správné nasměrování, jakou cestou se ze synem vydat. I přesto, že cesta byla dlouhá, jsem nyní já i Mikuláš klidnější a vyrovnanější. Doufám, že už pana Pivodu nebudeme potřebovat :-). Ale pokud nám osud hodí pod nohy další klacky. Vím kam se s důvěrou obrátím. Přeji mnoho dalších spokojených rodičů a dětí.

Lucie Komínová a Mikulášek


11.2.2018

Chtěla bych touto cestou, poděkovat paní ředitelce Mgr. Ježkové, která nám pomohla projít problematickým obdobím puberty. Její důvěra, podpora a systematická práce, nám velmi pomohla. 

S odstupem několika let jen mohu potvrdit její prognózu, že syn bude dobrý. I přes nepřízeň českého školství, dnes, díky své píli a důvěře, kterou nám paní ředitelka pomohla udržet, má práci svých snů v zahraničí. 

Děkuji Vám a přeji hodně energie při Vaší práci

 

Gabriela Tomcová


Dobrý den,

7.6. 2017 mělo 9 z našich pracovníků  možnost navštívit SVP a Diagnostický ústav Brno, Veslařská.

 Přestože je  denní program všech tamějších   pracovníků maximálně naplněný, dokázali si jej kvůli nám upravit tak, aby se nám jednotliví odborníci z řad etopedů, psychologů i vychovatelů  mohli postupně věnovat a podrobně nás seznámit nejen s celkovou organizací své práce, ale zejména s tím, jaké služby poskytují svým klientům a také odpovědět na  všechny naše dotazy. Prohlídka budov obou částí tohoto zařízení i sladká svačinka  pak doplnily  náš pobyt  o nečekanou   třešinku na dortu .

Pro nás je velmi důležité, že jsme získali nejenom aktuální informace o náplni  péče  případně pobytu klientů tohoto  zařízení , ale  zejména to, že jsme mohli  osobně poznat ty, ke kterým   budeme naše problematické žáky a studenty odesílat.  Je to pro nás o to důležitější, že jsme si, byť i jen po několika málo hodinách, odvezli pevné přesvědčení, že jsou to nejen vhodní   odborníci, ale zejména ti správní lidé na správném místě. Jednomyslně jsme se shodli, že bychom jim, v případě potřeby, svěřili nejenom své klienty, ale i své vlastní děti – a to se nám opravdu nestává často.

Ještě jednou moc děkujeme všem zaměstnancům, kteří  nám věnovali svůj čas, i ředitelce Mgr. R. Ježkové, která nám  návštěvu umožnila.

                                           

Pracovníci PPP Břeclav


Dobrý den,

dnes jsem se konečně dostal k tomu, abych si podrobně prostudoval závěrečnou zprávu z pobytu mé dcery Judit Kučné u vás. Musím konstatovat, že pobyt považuji velmi přínosný, jak pro Judit, tak pro mne. Chtěl jsem Vám i Vašim kolegům tímto velmi poděkovat za kus velmi dobře odvedené práce, vážím si toho.

S pozdravem,

 

Stanislav Kučný


Rády bychom prostřednictvím této zpětné vazby poděkovaly všem zaměstnancům DUM, zvláště paní Bc. Šochové, za vstřícný a ochotný přístup k výkonu naší praxe.
Jsme rády, že jsme se mohly účastnit ranních komunit. Za zvláště přínosnou pak považujeme možnost účasti na diagnostických radách zaměstnanců a také na případové konferenci jednoho z klientů.
Tato praxe pro nás byla dobrou zkušeností, na kterou budeme rády vzpomínat.
Děkujeme.

S pozdravem Nikola Nováková a Martina Pelikánová z Evangelické Akademie


Chtěla bych touto cestou, poděkovat paní ředitelce Mgr. Ježkové, která mně a mému synovi opravdu pomohla. Velmi rychle našla velmi účinné řešení, a to vše s velkou mírou empatie. Paní ředitelka má příkladný přístup. Děkuji Vám a jsem se srdečným pozdravem.

Marta Přidalová


S Liborem, jehož máme v pěstounské péči, navštěvujeme ambulantně diagnostiký ústav zhruba od podzimu 2016. Důvodem bylo Liborovo neúnosné chování doma i ve škole, nerespektování jakýchkoli autorit a společenských pravidel, vulgární chování zvláště vůči matce, narušování rodinného soužití jednostranným prosazováním ryze svých zájmů bez ohledu na ostatní členy rodiny, neplnění školních povinností, podvádění, navíc se objevily ve dvou případech i krádeže peněz.

Hned od počátku byla nekompromisně nastavena jednoduchá, ale jasná pravidla, z nichž vyplynuly pro Libora určité konkrétní úkoly, jejichž neplnění by vedlo k okamžitému nástupu na dobrovolný diagnostický pobyt. Plnění těchto úkolů, případně řešení dalších problémů je rozebíráno při individuálních pohovorech probíhajících buď při osobních návštěvách nebo vzhledem ke vzdálenosti místa bydliště formou dálkové komunikace / Skype /.

V průběhu ambulantní péče, která nadále pokračuje, Libor pochopil, že se nejedná o nějakou jednorázovou záležitost typu „ty-ty-ty, to nemůžeš“, ale že jde o vážnou věc, ke které musí zaujmout nějaký určitý postoj a jejíž další vývoj má ve svých rukou především jen on sám. Ztěžka, ale přece jen, začal na sobě pracovat, snaží se ovládat ve vypjatých situacích, došlo k obroušení různých výstřelků, odpadly vulgarismy, nastolila se pravidelná příprava do školy s níž došlo i k mírnému zlepšení v prospěchu, vykonává pravidelně a samostatně některé dříve opomíjené úkony / stlaní, ústní hygiena /, z venku se vrací včas ve stanovenou dobu.

Je tedy zřejmé, že díky vnějšímu institucionálnímu tlaku dochází u Libora k postupnému přehodnocování svého chování a k celkovému zlepšování situace. Je to samozřejmě „běh na velkou vzdálenost“, ale již nyní se nám spolupráce s diagnostickým ústavem jeví jako pozitivní a prospěšná, rádi bychom touto cestou poděkovali za vstřícný a trpělivý přístup pracovníkům p.Pivodovi a p.Kolegarovi.

Vlastislav Hron


Děkuji za ty chvíle strávené ve vašem ústavu každý znas kdo si touhle cestou prošel tak nakym způsobem našli druhou rodinu i já ji tam našla :-) děkuji moc :-)

Silvie Sia Landova