Soudně nařízené pobyty

Oddělení soudních rozhodnutí je určeno dětem, které jsou do obligatorní péče, do jejíhož rámce diagnostický ústav spadá, umístěny rozhodnutím soudu. To znamená na základě předběžného opatření (PO), nařízené ústavní výchovy (ÚV) nebo ochranné výchovy (OV). Diagnostický ústav je školské zařízení, které zajišťuje plné zabezpečení (ubytování i stravu). Ubytování je nové a moderní, pokoje dvoulůžkové, každé oddělení je vybaveno mimo jiné pěknou klubovnou i kuchyňkou.

K nejčastějším problémům zmiňovaných dětí nebo spíše dospívajících patří lhaní, toulky, záškoláctví, nerespektování zákonných zástupců, zneužívání omamných a psychotropních látek a alkohol, šikana v třídním kolektivu, trestná činnost různého charakteru atd.

Pobyt je diagnostický, takže je dospívající v průběhu několika týdnů diagnostikován z pohledu psychologického, speciálně pedagogického, sociálního atd. Je vypracována komplexní diagnostická zpráva, která má doporučující charakter a navrhuje spolupracujícím institucím vhodná řešení. Škála možné pomoci je široká, vychází se kauzálně z individuality dítěte a jeho potřeb.

Pobyt je zaměřen především na obnovení motivace ke vzdělávání, k čemuž slouží dopolední výuka v diagnostických třídách, dále na organizované mimoškolní činnosti, režimové činnosti, dodržování časového harmonogramu, respektování dospělých a kooperaci v sociální skupině. U dětí dlouhodobě demotivovaných se zaměřujeme na praktickou přípravu jak v rámci pracovních činností, tak na organizaci externích brigád.

Poskytujeme prostor pro zpětné nabytí schopnosti regulovat své chování dle předem stanovených pravidel.

Nedílnou součástí odpoledního programu je příprava na výuku a doplňování aktuálních vzdělávacích deficitů.

Podporujeme sanaci vztahů dítěte s rodiči, poskytujeme podporu při víkendových dovolenkách v rodinném prostředí. Aktivně komunikujeme se sociálními kurátory, organizuje společné „kulaté stoly“, kde je perspektiva a správnost postupů nahlížena z pohledu všech subjektů. K našim kompetencím patří také organizace veřejně prospěšných prací, pokud byly jako alternativní trest uloženy.

Důraz klademe na terapeutické zázemí a možnost otevřít minulá traumata v bezpečném prostředí. Děti by měly být schopny lépe komunikovat a v interakci s dospělým získat náhled na aktuální problematiku rodiny, či sociální skupiny.

Rovněž se snažíme nabízet mnohdy chybějící pozitivní životní vzory.

Mimoškolní činnost

V rámci odpoledních a víkendových programů klademe důraz na sportovní a zátěžové aktivity. Můžeme zmínit i pestrou škálu úterních večerních klubů, návštěvy Brněnských veletrhů a výstav, kohoutovického aquaparku, divadelních představení, zoologické zahrady Brno, vyhlášených brněnských ohňostrojů, brněnských pamětihodností, množství výletů do okolí a řadu dalších akcí. Slibně se také rozvíjí spolupráce s firmou zajišťující interní paintball a outdoorové multifunkční hřiště. Svůj díl jsme také věnovali přípravě vánoční besídky, pozvání na ni přijalo mnoho vážených hostů. V létě využíváme možností přírodního koupaliště na brněnské Riviéře. S dětmi jsme realizovali řadu zátěžových výjezdů v průběhu letních prázdnin, opět se jim líbilo v Českých Budějovicích, Krkonoších, Boskovicích a Moravském Krumlově.

Rádi jezdíme na pěší a cyklistické výlety, rovněž využíváme in-line bruslení a navštěvujeme různá atraktivní místa v Brně a okolí, Jungle park, Jump park, laser game, Vida park, jízda na raftech, Brněnské veletrhy a výstavy. Novinkou byla návštěva Chillifestu a hra Escape. Dále nabízíme řadu sportovních aktivit včetně posilování, střelby ze vzduchovky a návštěvy areálu Hroch. Náš tým se účastní olympiád i dalších měření sil ve sportu i dalších disciplínách výchovných ústavů. Naše dívky zvítězily na branném závodě ve Velkém Meziříčí. Organizovali jsme soutěž v lezení na umělé stěně a odcestovali na lyžařský výcvik v Krkonoších. Pokračuje nadstandardní spolupráce s Aqualandem Moravia Pasohlávky, jejímž vrcholem byla začátkem února a srpna společně organizovaná akce pro participující organizace s názvem Aqualand cup 2015, nad níž převzali záštitu zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje i města Brna. Rozvíjíme spolupráci s Unií sportu města Brna ve formě vzájemných návštěv i společných akcí. Svoji tradici mají i mezi dětmi oblíbené „minitaneční“ a lekce zumby organizované tanečním mistrem M. Vallou.